ONDERWERPEN Kunst Algemeen (voorheen ckv 2)

Ter informatie: bij elk van onderstaande onderwerpen (behalve de twee onderwerpen uit de 20ste eeuw), zijn teksten (readers) en probleemstellingen/onderzoeksvragen uitgewerkt. Uitgangspunt voor dit concept is te vinden onder concept Kunst. De theorie m.b.t. de leerstijlen van J.Vermunt ligt ten grondslag aan dit concept, en is te vinden in het vakwerkplan de lesstructuur, de werkvormen en de wijze van toetsen.  Daarnaast zijn de opvattingen van S.Ebbens in ‘Actief Leren’ eveneens van toepassing op deze werkwijze. Daarnaast zijn de opvattingen van S.Ebbens en S.Ettekoven (2005) in ‘Actief Leren’ en van Ellen J. Langer (1997) in ‘The Power of Mindful Learningen Arthur D. Efland (2002) ‘Art and Cognition. Integrating the Visual Arts in The Curriculum’  eveneens van toepassing op deze werkwijze.

EXAMENITEMS KUNST ALGEMEEN:

Kerk    Hofcultuur    Burgerij    Romantiek en Realisme   Modern   Massa

WERKEN VANUIT ONDERWERPEN:

 CULTUUR VAN DE KERK

 CULTUUR VAN ROMANTIEK EN REALISME

 HOFCULTUUR

 CULTUUR VAN HET MODERNE

 BURGERLIJKE CULTUUR

 MASSACULTUUR

WERKEN VANUIT INVALSHOEKEN:

1: RELIGIE/LEVENSBESCHOUWING

2: ESTHETICA

3: OPDRACHTGEVERINVALSHOEK sluit aan bij tehatex thema: VAN BEROEP KUNSTENAAR te vinden via de website van de bronnenbundels. Om deze bronnenbundels te vinden, zie de aanwijzingen op http://www.kunstcontext.com/ckv/leerbron.htm

4: VERMAAK

5: WETENSCHAP/TECHNIEK  sluit aan bij de cito bundels: Kunst, Wetenschap en Techniek I en II

6: INTERCULTUREEL  sluit aan bij tehatex thema examen 2009: WAT VAN VER KOMT + generieke teksten en specifieke teksten + bronnenbundelthema VER GEZOCHT

 

home         overzicht van de verplichte onderwerpen