PROBLEEMSTELLINGEN/ONDERZOEKSVRAGEN:

 

Het doel daarvan is gericht op het goed en effectief leren onderzoeken; veel informatie snel kunnen verwerken (VWO!); effectief leren omgaan met bronnen; goed analyseren welke informatie relevant is; deze informatie verifiëren met behulp van goede bronnen en de onderzoeksbevindingen schriftelijk en mondeling helder en beknopt kunnen samenvatten en presenteren aan anderen.

 

SCHRIFTELIJKE PRESENTATIE FORMAT: INVALSHOEK IS OP VOLGORDE UITGEWERKT.

[ NAAM: .... heeft onderzoeksvraag ... en probleemstelling.... uitgewerkt.]

[ ONDERZOEKSVRAAG:.....hier noteer je de onderzoeksvraag]

Dan werk je het antwoord op de onderzoeksvraag uit. Let op dat je de vraag ook echt hebt beantwoord. 

Dat antwoord heb je gedestilleerd uit minimaal twee erkende bronnen, waarvan minimaal 1 boek uit de mediatheek.

Je antwoord is kernachtig (ca. 10 zinnen/regels), maar wel zeer specifiek beschreven.

Je geeft per onderzoeksvraag de gebruikte bronnen aan.

Daarna werk je de probleemstelling uit.

[ PROBLEEMSTELLING:.... hier noteer je de probleemstelling]

In de probleemstelling vat je de kern van de onderbouwing van de stelling helder en compact samen.

LET OP: verval niet in algemeenheden; ben concreet en specifiek maar toch beknopt.

 

TAAKVERDELING: Verdeel deze taken:

Schriftelijke presentatie:

- Iemand moet de eindpresentatie op volgorde zetten en qua lay out netjes verzorgen (calibri 11; regelafstand 1,15; onderzoeksvragen vet gedrukt; probleemstellingen vetgedrukt)

- Iemand moet de powerpoint presentatie maken/samenvoegen

Mondelinge presentatie:

- Iemand moet de informatie over de kunstenaars (zie hieronder) verdelen over de presentaties zodat er geen dubbele info komt.

- Iemand heeft de regie over de eindpresentatie: wie doet wat - hoe lang? Je krijgt per invalshoek niet meer dan 25 minuten voor de hele presentatie, m.u.v. invalshoek 2 (deze is groter en krijgt ca. 1 lesuur max.) Dat betekent dat jullie echt de tijd moeten bewaken.

 

MONDELINGE EINDPRESENTATIE: Per invalshoek wil ik de presentatie is de inhoud verbonden aan specifieke kunstenaars/kunstwerken en hun idealen/concepten in de context van de moderne tijd. Om zodoende extra te trainen in het toepassen van de relatie tussen cultuur, visie van en vormgeving door kunstenaars.

Invalshoek 1: Kandinsky; Meyerchold;

Invalshoek 2: Brecht; Loos & Schönberg;

Invalshoek 3: Bauhaus & Helene Kröller-Müller;

Invalshoek 4: Eisenstein, Josephine Baker & Satie;

Invalshoek 5: Martha Graham & Dali;

Invalshoek 6: Bartok; Jazz & Kirchner.

 

Tijdens de mondelinge presentaties staan deze kunstenaars centraal, en gebruik je het onderzoek als ondersteuning om aan anderen gedetailleerd uit te leggen wat de relatie tussen vorm & inhoud & functie & context voor deze kunstenaar (selecteer één sleutelwerk) was.

 

Veel succes,  Mkm