KLAS 6 VWO KUBV op WO het 7e uur en 8e uur van Mkm in B122

Beste Leerling,

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De lessen kubv 6 vwo zijn op wo het 7e en 8e uur in lokaal B122 in schooljaar 2019/2020.

De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2019/2020 kun je via deze link vinden.

Groet van MKM

 

STUDIEHANDLEIDING KUBV 6VWO - 2019/2020

KUBV

 

MATERIAL WORLD

Leerjaar: 6vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: MATERIAL WORLD & Cultuur van het moderne

Doelen

De leerling kan:

-          Creatief denken door associëren (veel, verschillende originele ideeen bedenken), combineren (materialen, technieken, functies etc.)

-          Innoveren door abstraheren: analyseren, onderzoeken en stileren. 

-          Combineren van verschillende werkelijkheden

-          (Digitaal) vormgeven en stileren

-          Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier

-          Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren)

-          Kunst analyseren

-          Kritisch denken

-          Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product

-          Samenwerken en presenteren

Evaluatie

 

 

Deelcijfers 1 (weging 1) : deelcijfers 2 (weging 3) = eindcijfer.

Dit geldt voor A, B en C.

DEEL 1: dit zijn P.T.A. werken
Voorbeoordeling introductieopdracht en opdracht 1 en opzet scriptie in week 38

A: Inleveren uitwerking introductieopdracht en opdracht 1 van Material World,
B: logboek met procesbeschrijving/verslag/evaluatie/reflectie

C: eerste opzet van de scriptie (vergelijkende kunstanalyses)
 (Beoordeling deel 1 A, B en C in week 38 - dit levert deelcijfers op, naast de eindcijfers in week 43)

DEEL 2: dit zijn P.T.A. werken
Voorbeoordeling opdracht 2 en scriptie in week 47
A: Inleveren opdracht 2, inclusief logboek (week 49 - inclusief de deelcijfers van opdracht 1 - weging 3)
B: Logboek (week 49 - totaal van het eindcijfer voor B = weging 1)
C: Scriptie (week 49 - totaal van het eindcijfer voor C = weging 1)
(Beoordeling deel 2 A, B en C in week 49)

Opmerkingen

 

 

Hieronder zie je onderstreepte woorden, dat zijn links die je via de planning op www.kunstcontext.com kunt vinden

Eindcijfer kubv/kua =  het totaal van alle onderdelen praktijk én vaktheorie (inclusief het so-tje, de invalshoeken, presentatie en toets kua in SEweek 2) van kubv (50%) : eindcijfer eindtoets kua (50%).

De opdrachten bij kubv zijn:

·       A: Proces en product - beeldende opdrachten: 1) Voorbereidende opdracht en 2) de uitgewerkte opdracht 1 van 'Material World' en 3) de uitgewerkte opdracht 2 van 'Material World', (weging 3). NB Indien je een les afwezig bent, bespreek je wanneer je deze lessen onder begeleiding van een docent beeldend inhaalt. Inhalen moet z.s.m.

·       B: Je logboek met daarin je procesbeschrijving, procesverslag en procesevaluatie/reflectie (weging 1)

·       C: Vaktheorie semester 1 (weging 1): Scriptie, d.w.z.: een vergelijkende kunstanalyse van één beeldend kunstenaar (van één van de stromingen) uit de cultuur van het modernisme, die voor jouw werk (voor 'Material World') als inspiratiebron dient. Deze vergelijk je met een van de kunstenaars van 'Material World' (die jou inspireerde). Het geheel moet als een lopend verhaal uitgeschreven zijn maar wel de stappen: observeren, analyseren en evalueren/interpreteren bevatten evenals de correcte toepassing van de beeldende begrippen. Dit bestaat uit minimaal 3 x A4 en maximaal 5 x A4 (inclusief afbeeldingen). Bronnen zijn op een correcte wijze vermeld.

Actuele planning met links op http://kunstcontext.com/ckv/6kubv.htm

JAARPLANNING 2019/2020

VAK: KUBV                                                                                                    DOCENT Mkm

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

34

19 - 23 aug

Introductieopdracht.

 

Ma 19 kennismaking

Di 20 intro

35

25 - 30 aug

Introductieopdracht 'Material World'. Dit geeft de aanzet tot opdracht 1.

 

36

2 - 6 sep

Werken aan de introductie-opdracht en opdracht 1

Volgende les moet je zelfstandig naar 'Lustwarande 2019' in de Oude Warande zijn geweest en minimaal 8 werken hebben bekeken, op basis waarvan je 1 werk kunt selecteren voor je scriptie.

 

37

9 - 13 sep

Werken aan opdracht 1

Volgende les voorbeoordeling. Dan moet je je logboek meebrengen met daarin je uitwerkingen (afgerond) van de introductie-opdracht en de stand van zaken rondom opdracht 1 en je scriptie-plannen. Denk ook na over de kunstenaar uit de Cultuur van het moderne voor je scriptie. Je kunt volgende les met de docent bespreken of dit past bij je ideeën.

38

16 - 20 sep

Voorbeoordeling DEEL 1: de introductie-opdracht moet nu af zijn. Aan opdracht 1 van Material World mag je nog verder werken, maar je mag ook al beginnen aan opdracht 2. Je laat in de les je logboek zien en je plan voor je scriptie.

Volgende les heb je een planning gemaakt voor opdracht 2 van Material World in je logboek.

39

23 - 27 sep

Werken aan opdracht 2

Je neemt je eerste opzet van je scriptie mee. Daarop geef/krijg je feedback van een klasgenoot.

 

40

30  sep - 4 okt

Werken aan opdracht 2 en peerfeedback op scriptie

Na de herstvakantie moet deel 1 af zijn aan het begin van de les. Zorg dat je ook je logboek en je scriptie-opzet uitgeprint bij je hebt.

 Vr 4 - Se1 /pww1 (optie)

41

7 - 11 okt

 

Geen kua toets in SE 1 !

Ma 7 - vr 11 okt: Se1 / Pww1

WEEK 42 Herfstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

43

21 - 25 okt

DEEL 1A, B, C:
Inleveren uitwerking introductie-opdracht en opdracht 1 van Material World, inclusief eerste versie scriptie (vergelijkende kunstanalyses) en logboek met procesbeschrijving/verslag/evaluatie/reflectie (week 43 - dit levert deelcijfers op, naast de eindcijfers in week 2)

 

Ma 21 inhaal pww1 OB

Di 22 Theresiadag

44

28 okt - 1 nov

 

 

45

4 - 8 nov

 

Vr 8 Londenreis 6 VWO

46

11  - 15 nov

 

Ma 11 - Studiedag | leerlingenlesvrij

Di 12 - do 14: Leerlingbesprekingen  (40 min. rooster)

47

18 - 22 nov

Voorbeoordeling DEEL 2 A, B, C:

 

 

48

25 - 29 nov

 

 Do 28 Herkansingen

49

2 - 6 dec

DEEL 2 A, B, C:
Inleveren aan het begin van de les.

-  introductieopdracht, opdracht 1 en opdracht 2 (weging 3*)

- uitgewerkte scriptie (weging 1*)

- logboek met procesbeschrijving /verslag /evaluatie/reflectie (weging 1*)

(De deelcijfers uit week 43)

 

50

9 - 13 dec

Na de kerstvakantie moet deel 2 af zijn. Zorg dat je ook je logboek en je scriptie uitgeprint bij je hebt.

 Vr 13 - Se2 / Pww2

51

16 - 20 dec

Vaktheorie: toets KUA, in SE week 2

Ma 16 - do 19 - Se2 / Pww2

WEEK 52, 1  Kerstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

6- 10 jan

 Wo 8 inhaal pww2 OB

3

13 - 17 jan

 

 

4

20 - 24 jan

 

5

27 - 31 jan

6

3 - 7 feb

 Vr 7 Excursie Kunstvak bv/mu 5H/6V

7

10 - 14 feb

Do 13 studieochtend leerlingen hele dag lesvrij

open avond

Vr 14 Toetsvrij voor alle lln.

8

17 - 21 feb

 Di 18 Herkansingen

WEEK 9  Voorjaarsvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

10

2 - 6 mrt

 

 

11

9 - 13 mrt

 

5H en 6V na 13u00 facultatief

Wo 11 - wo 18 = SE3

Wo 11 = 5x50 minuten rooster

Do 12 - wo 18 pww 3

12

16 - 20 mrt

 

 

Do 12 - wo 18 pww 3

Vr 20 Presentatie muziek en beeldend bovenbouwleerlingen 19u30 - 21u30

13

23 - 30 mrt

 

 

Ma 23 inhaal pww 3 OB

14

30 mrt - 3 apr

 

REISWEEK 4h/5v;

Wo 1 en do 2 Projectdagen 4v

Vr 3 herk SE3

15

6 - 10 apr

Ma 6 herk SE2

Di 7 herk SE1

Vr 1 cijfercontrole doc

16

13 - 17 apr

 

 Ma 13 tweede paasdag

Di 14 Proefexamens - examentraining

Wo 15 exameninstructie

Do 16 Proefexamens - examentraining

WEEK 17, 18 Meivakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

4 - 8 mei

 

 

Ma 4

Studiedag/personeelsactiviteit Leerlingen lesvrij

 Bevrijdingsdag

Wo 6 Facultatief Eindexamenklassen

CE I ..HEEL VEEL SUCCES!!!

Do 7 - wo 20 - Start CE1

20

11 - 15 mei

CE I

CE1

21

18 - 22 mei

CE I

 

CE1

Do 21 Hemelvaart

Vr 22 Vrij

22

25 - 29 mei

 

 

23

1 - 5 jun

 

 Ma 1 2de pinksterdag

Wo 3 herkansingen

24

8 - 12 jun

 

Wo 10 uitslag CE1

 

25

15 - 10 jun

 

26

22 - 26 jun

CE II

Ma 22 - do 25 CE 2

facultatief les voor alle leerlingen tot 13u00 | studiemiddag personeel "onderzoek"

Di 23 - do 25 CE 2

Di 23 - di 30 Pww 4

27

29 jun - 3 jul

Do 2 Diplomauitreiking Vwo 17u00

 

28

6 - 10 jul

 

 

VANAF WEEK 29   Zomervakantie 13 juli t/m 21-augustus