KLAS 5V KUA van MKM op VR 5e UUR in B122,

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De examenonderwerpen voor jullie zijn: hofcultuur (renaissance en barok), cultuur van romantiek en realisme (19e eeuw), moderne cultuur (doen we in 6vwo) en massacultuur (hebben we in 4 vwo gedaan). De lessen kua zijn op vrijdag het 5e lesuur in B122 (schooljaar 2019/2020). Als je iets moet inleveren, moet je dat in dat lesuur ook doen (uitgeprint en wel).

 

De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2019/2020 kun je via deze link vinden.

 

Groet van MKM

 

 

 

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 5VWO - 2019/2020

KUA Beeldend

Leerjaar: 5vwo

Periode: 1 en 2 (Hofcultuur); 3 en 4 (Romantiek en Realisme)

Lesstof: Hofcultuur, kunst analyseren, onderzoeken (bronnenonderzoek)

Doelen

De leerling heeft/kan:

-          Kennis van hofcultuur (periode 1,2), Romantiek en Realisme (periode 3,4)

-          Kennis hofcultuur (periode 1,2) /cultuur van Romantiek en Realisme (periode 3,4) toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst van de hofcultuur (periode 1,2) en van de cultuur van Romantiek en realisme (periode 3,4)

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden (observeren, analyseren en interpreteren/evalueren)

-          (contextualiseren) Kennis van de verschillende culturele contexten van kunst (= invalshoeken met de functies van kunst) begrijpen en kunnen toepassen bij kunst analyseren.

-          Onderzoeken invalshoeken/probleemstellingen (inzicht in bronnenonderzoek; betrouwbaarheid van bronnen; navolgbaarheid; causaliteit)

Evaluatie

Periode 1 en 2: Hofcultuur
- Inleveren tussentijdse versie invalshoek (O,T,V-,V,RV,G) en uitwerking kernconcepten H1 t.m. H6 (week 39 - weging 1)
- deze mag je wel herkansen, maar uiterlijk binnen 1 week.
- Individuele uitwerking invalshoek (definitieve versie) inclusief presentatie (week 46 inleveren, cijfer ontvang je na alle presentaties - weging 2)
- deze mag je NIET herkansen
- Toets in proefwerkweek 2 (week 2 - weging 2)
- deze mag je WEL herkansen
Periode 3 en 4: Romantiek en Realisme
- Inleveren tussentijdse versie invalshoeken (week 8, weging 1)
- deze mag je wel herkansen, maar uiterlijk binnen 1 week.
- Inleveren conceptmaps  Romantiek en Realisme - reader H1 t/m 6 (week 16, weging 1)
- Individuele uitwerking invalshoek (definitieve versie) inclusief presentatie (week 21 inleveren, cijfer ontvang je na alle presentaties - weging 2)
- deze mag je NIET herkansen
- Toets in proefwerkweek 4 (week 25/26 - weging 3)
(deze toets in pww 4 mag je niet herkansen)

Opmerkingen

Actuele planningen te vinden op http://kunstcontext.com/ckv/5kua.htm

JAARPLANNING 2019/2020

VAK: KUA                                                                                                    DOCENT Mkm

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

34

19 - 23 aug

Inleiding kern hofcultuur algemeen

In de les krijg je info over het werken aan onderzoeksvragen

Voor volgende les:

- uitwerken kernconcepten van hoofdstukken 1, 2, 5 Reader  

- alvast bekijken invalshoeken en maken van een top 3 van de meest interessante invalshoeken voor jezelf

- de persoon op de afbeelding van Mantegna: goed visueel analyseren: wat zou deze persoon kunnen denken/doen in de context van het hele schilderij. Bedenk wat hij zij volgens jou zegt, denkt, doet (en waaruit je dit afleidt).

Ma 19 kennismaking

Di 20 intro

35

25 - 30 aug

Inleiding kern hofcultuur beeldend

Indeling invalshoeken

Voor de volgende les ga je zelfstandig werken aan je eigen onderzoeksvragen: hypothetisch antwoord + minimaal 2 bronnen per vraag zoeken (1 x boek; 1 x website)

 

36

2 - 6 sep

AANPASSING PLANNING: omdat we vorige week de inleiding beeldend niet konden doen, vanwege alle vragen, gaan we dat deze les doen. Daarna evt.: Werken aan eigen probleemstelling aan de hand van een van de onderzoeksvragen aan de hand van deze info over onderzoeken.

Kernconcepten noteren van hoofdstukken 3 Reader  

 

37

9 - 13 sep

Inleiding kern hofcultuur dans (evt drama)

Kernconcepten noteren van hoofdstukken 4 en 6 Reader

38

16 - 20 sep

Inleiding kern hofcultuur drama (en dans)

Eigen onderzoeksvragen bijna uitgewerkt hebben bij aanvang van de volgende les: in die les bespreken in het team.

Eind van de volgende les tussentijdse versie invalshoeken inleveren!

39

23 - 27 sep

Werken aan onderzoeksvragen
Inleveren tussentijdse versie invalshoeken en uitwerkingen van de kernconcepten van de hoofdstukken 1 t/m 6.

Zelfstandig werken aan onderzoeksvragen peerfeedback = teamlid bekritiseert uitwerking van ander teamlid. Zelfstandig werken aan invalshoeken en aan de presentatie. Eigen onderzoeksvragen verbeteren, compacter maken voor presentatie.

 

40

30  sep - 4 okt

Feedback op probleemstellingen/invalshoeken, algemene info over onderzoeken en begin inleiding muziek

 

 Vr 4 - Se1 /pww1 (optie)

41

7 - 11 okt

 

Geen kua toets in pw 1 !

Ma 7 - vr 11 okt: Se1 / Pww1

WEEK 42 Herfstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

43

21 - 25 okt

Excursie naar Groningen - Daan Roosegaarde (o.v.)

 

Ma 21 inhaal pww1 OB

Di 22 Theresiadag

44

28 okt - 1 nov

Inleiding kern Muziek

Eigen onderdeel voor powerpointpresentatie moet nu gereed zijn.  Checken of je de kern goed & compact hebt beschreven voor de presentatie m.b.v. Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

 

 

45

4 - 8 nov

Werken aan onderzoeksvragen

 

Vr 8 Londenreis 6 VWO

46

11  - 15 nov

Inleveren definitieve versies invalshoeken
Presentaties invalshoek 1 en 2

 

Ma 11 - Studiedag | leerlingenlesvrij

Di 12 - do 14: Leerlingbesprekingen  (40 min. rooster)

47

18 - 22 nov

Presentaties invalshoek 2 (Vervolg)

 

 

48

25 - 29 nov

Presentaties invalshoek 3 en 4

 

 Do 28 Herkansingen

49

2 - 6 dec

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

50

9 - 13 dec

Voorbereiden toets pww 2

Diagnostische toets Hofcultuur (klassikaal)

 

 Vr 13 - Se2 / Pww2

51

16 - 20 dec

 

leerstof voor de toets in de PWW

Basisreader hofcultuur
Begrippenlijst voor kunstanalyse + + toelichting begrippen
(vanaf p. 20 zie je per kunstvorm de uitleg van de begrippen, deze heb je ook in het boekje van de begrippenlijst ontvangen)
Kunstanalysemodel
Kern van de hofcultuur op 1x A4
Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

Ma 16 - do 19 - Se2 / Pww2

WEEK 52, 1  Kerstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

6- 10 jan

Bespreken proefwerk

Bestudeer de invalshoeken van de Cultuur van Romantiek en Realisme al eens. Voor het inschrijven volgende week, wil ik graag dat je twee voorkeursinvalshoeken hebt gekozen die anders zijn dan de vorige keer. Ik deel dit keer de groepen in.

 Wo 8 inhaal pww2 OB

3

13 - 17 jan

Verdelen invalshoeken Romantiek/Realisme en bespreken toets Hof

Maak voor volgende week een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 1 en 2 van de reader cultuur van Romantiek en Realisme.

 

4

20 - 24 jan

Cultuur van Romantiek en Realisme - start - Inleidingsles algemeen

Werk een eerste versie uit van je probleemstellingen. Formuleer hypotheses, maak een lijst van trefwoorden, zoek erkende/relevante bronnen.

 

5

27 - 31 jan

Werken aan invalshoeken/probleemstellingen-onderzoeksvragen

Werk verder aan je tussentijdse versie van je probleemstellingen.

6

3 - 7 feb

Cultuur van Romantiek en Realisme - start - Inleidingsles algemeen

Maak voor volgende week een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 4 van de reader cultuur van Romantiek en Realisme

 Vr 7 Excursie Kunstvak bv/mu 5H/6V

7

10 - 14 feb

Cultuur van Romantiek en Realisme - start - Inleidingsles algemeen

VOLGENDE LES: Inleveren tussentijdse versie probleemstellingen

Do 13 studieochtend leerlingen hele dag lesvrij

open avond

Vr 14 Toetsvrij voor alle lln.

8

17 - 21 feb

Inleiding beeldend

Inleveren van de tussentijdse versie van de probleemstellingen Cultuur van Romantiek en Realisme en de conceptmaps voor een cijfer.

Maak voor de les van 6 maart een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 5 van de reader cultuur van Romantiek en Realisme

 Di 18 Herkansingen

WEEK 9  Voorjaarsvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

10

2 - 6 mrt

Inleiding beeldend (architectuur)

 

Maak voor volgende week een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 van de reader Romantiek en Realisme.

Je levert voor de meivakantie ook nog de conceptmaps van H 1 t/m 6 in!

 

 

11

9 - 13 mrt

deze week pww

 

5H en 6V na 13u00 facultatief

Wo 11 - wo 18 = SE3

Wo 11 = 5x50 minuten rooster

Do 12 - wo 18 pww 3

12

16 - 20 mrt

 

 

Do 12 - wo 18 pww 3

Vr 20 Presentatie muziek en beeldend bovenbouwleerlingen 19u30 - 21u30

13

23 - 30 mrt

 

 

Ma 23 inhaal pww 3 OB

14

30 mrt - 3 apr

REISWEEK

 

REISWEEK 4h/5v;

Wo 1 en do 2 Projectdagen 4v

Vr 3 herk SE3

15

6 - 10 apr

Inleidingsles muziek

Inleveren conceptmaps H1 t/m H6 voor een cijfer.

Ma 6 herk SE2

Di 7 herk SE1

Vr 1 cijfercontrole doc

16

13 - 17 apr

Inleidingsles muziek

Inleveren conceptmaps H1 t/m H6 voor een cijfer.

 

 Ma 13 tweede paasdag

Di 14 Proefexamens - examentraining

Wo 15 exameninstructie

Do 16 Proefexamens - examentraining

WEEK 17, 18 Meivakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

4 - 8 mei

Inleidingsles dans/drama

 

 

Ma 4

Studiedag/personeelsactiviteit Leerlingen lesvrij

 Bevrijdingsdag

Wo 6 Facultatief Eindexamenklassen

Do 7 - wo 20 - Start CE1

20

11 - 15 mei

Inleidingsles dans/drama (vervolg)

 

VOLGENDE LES: Inleveren definitieve versie probleemstellingen

CE1

21

18 - 22 mei

Inleveren definitieve versie probleemstellingen Presentaties invalshoek 1 en gedeeltelijk 2

Presentaties invalshoek 2 (vervolg) en mogelijk al iets van invalshoek 3

 

CE1

Do 21 Hemelvaart

Vr 22 Vrij

22

25 - 29 mei

Presentaties invalshoek 3 en 4

 

 

23

1 - 5 jun

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

 Ma 1 2de pinksterdag

Wo 3 herkansingen

24

8 - 12 jun

Uitlooples presentaties

 

Wo 10 uitslag CE1

 

25

15 - 10 jun

Voorbereiden pww 4.

 

26

22 - 26 jun

 

Cultuur van de Burgerij:

- Reader Romantiek en Realisme

- Reader met uitgewerkte invalshoeken

- Kern Romantiek en Realisme op 1 A4

- Hofcultuur (verbanden/herhalen);

- Reader kunst analyseren (begrippenkennis).

Ma 22 - do 25 CE 2

facultatief les voor alle leerlingen tot 13u00 | studiemiddag personeel "onderzoek"

Di 23 - do 25 CE 2

Di 23 - di 30 Pww 4

27

29 jun - 3 jul

 

 

pww 4

Do 2 Diplomauitreiking Havo 14u00 en Vwo 17u00

28

6 - 10 jul

 

 

VANAF WEEK 29   Zomervakantie 13 juli t/m 21-augustus