Informatiebronnen voor een profielwerkstuk van leerlingen uit 6vwo - 2012-2013

(en voor studenten UvA did com kg & ILO-UvA - ter info)

Jongeren & kunst- & cultuur: esthetische ontwikkeling, informatiebronnen.

 

 

- Breeuwsma, G., e.a. (2005). Ontwikkelingsstadia in het leren van kunst, literatuur en muziek. Cultuurnetwerk Nederland.

Bronnenbundels. Om deze bronnenbundels te vinden, zie de aanwijzingen op http://www.kunstcontext.com/ckv/leerbron.htm

 

- Delmee, B., e.a. (2012). Cultureel jongeren profiel. Samen met YoungWorks en Motivaction heeft CJP het Cultureel Jongeren Profiel (CJP-model) ontwikkeld. Dit segmentatiemodel over jongeren en cultuur geeft culturele instellingen meer inzicht in de belevingswereld en motivaties van de jongerendoelgroep van 12 tot 25 jaar. Met kennis van de belevingswereld van jongeren kunnen culturele instellingen hun diensten en aanbod beter afstemmen op de behoeftes van deze doelgroep. Want wat verstaan jongeren eigenlijk onder cultuur? En waarom gaan ze wel of juist niet naar een museum of voorstelling? http://www.cultuurkaart.nl/content/files/redactioneel/Cultureel_Jongeren_Profiel.pdf

 

- Gootjes-Klamer (2009). Over smaak valt te twisten. Onderzoek naar waardering van beeldende kunst bij Pabo studenten. AHK Master kunsteducatie, Amsterdam. http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/eerdere_evenementen/posters/Onderzoeksverslag_Ludie.pdf

 

- Haanstra, F., e.a. (2009). Culturele invloeden op de esthetische beoordeling van beeldend werk. Een replicatieonderzoek naar de theorie van de U-vormige beeldende ontwikkeling. Cultuur+Educatie, 24. Pag. 12 t/m 32 - theoretisch kader.

 

- Kolen-Van Loon, D., (2008). Hoe jonge kinderen foto's zien. cultuur & educatie 22, p 12 t/m 18 (literatuur + opzet onderzoek).

- Leder, H., Gerger, G., Dressler, S. G., & Schabmann, A. (2012). How art is appreciated. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6, (1), 210

 

- Parsons, M. Fasen theorie van de esthetische ontwikkeling: samenvatting zie: http://www.cfa.arizona.edu/are476/files/parsons.htm