KLAS 6v KUA op WO het 4e uur van Mkm in B122

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De lessen kua 6 vwo zijn op woensdag het 4e uur in lokaal B122 in schooljaar 2018/2019.

 

Groet MKM

 

De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2018/2019 kun je via deze link vinden.

 

TOETSMODEL OM MEE TE OEFENENLET OP VUL ZELF NOG HET REPRODUCTIEVE DEEL IN MET BEGRIPPEN EN KENMERKEN STROMINGEN

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 6VWO - 2018/2019

KUA

Leerjaar: 6vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: Cultuur van het Moderne, kunst analyseren, onderzoeken

Doelen

De leerling kan:

-          Kennis van Cultuur van het Moderne

-          Kennis toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de moderne kunst - dans, drama, muziek, beeldend, film

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden

-          Onderzoeken invalshoeken/probleemstellingen

Evaluatie

SO-tje over inleiding modern, dans en beeldend (week 38)

Inleveren tussentijdse versie invalshoek (week 39 - weging zie opm.)

Inleveren individueel invalshoek versie 1 (week 45 - weging zie opm.)

Toets in SE week 2 (week 2 - weging zie opm.)

Opmerkingen

 

Eindcijfer kubv/kua =het totaal van alle onderdelen praktijk en vaktheorie van kubv (50%) : eindcijfer eindtoets kua (50%).

De opdrachten bij kua in de lessen zijn vaktheorie onder kubv:

       SO-tje (schriftelijke overhoring)

       + Invalshoeken

       + SE 2

deze wegen allemaal1 x mee en dat totaalgemiddelde weegt mee als vaktheorie van kunst beeldend (P.T.A. weging 1).

Daarnaast weegt het examen kua dus even zwaar als kunst beeldend.

Actuele planning met links op http://www.kunstcontext.com

Week

Planning

Tips

34

Inleiding modern 1 algemeen

Huiswerk: Kern Cultuur vh Modernisme relateren aan Palet CKV 2 modern, afdeling 1 - algemene inleiding

35

Inleiding modern 2 algemeen en dans
Indeling invalshoeken

Huiswerk: Kernconcepten noteren van afdeling 1 - algemene inleiding

36

Zelfstandig werken aan invalshoeken tijdens dit lesuur

In deze les ga je zelfstandig werken aan††
TT onderzoeksvragen/probleemstellingen
Invalshoeken compact overzicht

37

Inleiding dans + beeldend

Huiswerk: werken aan TT onderzoeksvragen/probleemstellingen en bestuderen Reader Cultuur van het Moderne.

38

SO-tje inleiding algemeen + dans + beeldend

Huiswerk: werken aan TT onderzoeksvragen/probleemstellingen en bestuderen Reader Cultuur van het Moderne: algemeen, dans en beeldend voor een SO-tje.

39

Inleidingsles modern 3 + muziek

Aan het einde van de les : INLEVEREN TT onderzoeksvragen/probleemstellingen

40

Inleidingsles modern 4 + drama

Begrippenlijst voor kunstanalyse
Kunstanalysemodel + toelichting begrippen

41

SE week 1

 

42

Herfstvakantie

 

43

Zelfstandig werken aan onderzoeksvragen/probleemstellingen/ werken aan presentaties

Je werkt in de les in de mediatheek zelfstandig verder aan de invalshoeken. Raadpleeg in de mediatheek de boekenplank met boeken voor Cultuur van het Moderne.

44

Inleidingsles modern 5 + film

 

45

Presentaties invalshoek 1 en 2 (gedeeltelijk)

 

INLEVEREN DEFINITIEVE VERSIES INVALSHOEKEN in de les, uitgeprint, per groep compleet inleveren.
Extra info uitwerking invalshoeken.

Invalshoeken compact overzicht

46

Presentaties invalshoek 2 en 3 (gedeeltelijk)

 

47

Presentaties invalshoek 3 en 4

 

48

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

49

Voorbereiden SE toets cultuur modern

 

50

Uitlooples/Voorbereiden SE toets cultuur modern

 

51

Kerstacties (?)

 

52

Kerstvakantie

 

1

Kerstvakantie

 

2

SE week 2

       Kern Cultuur vh Modernisme

       Invalshoeken compact overzicht

       Begrippenlijst (schema) voor kunstanalyse

       toelichting kunstanalyse begrippen

       Extra toelichting muzikale begrippen

Inleidingsteksten kunstdisciplines:

       dans

       beeldend

       film

       muziek

       drama

3

Bespreken SE toets cultuur modern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag de officiŽle exameneisen inzien: klik dan op deze link voor de syllabus van CVE voor examenjaar 2019.

 

 

       TIPS VOOR DE VOORBEREIDING VAN HET KUA EXAMEN - onderwerpen zijn dit jaar: Cultuur van de Burgerij, Cultuur van Romantiek en Realisme, Moderne cultuur en Massacultuur.

       LEER DE BEGRIPPEN VOOR KUNSTANALYSE en ZORG DAT JE GOED LEERT ANALYSEREN VAN DIVERSE KUNSTWERKEN.

 

 

* Onderwerp voor de gecombineerde kua toets van SE II (die meeweegt onder het cijfer vaktheorie van kubv en kumu !!!) is: cultuur van het moderne.

 

** Onderwerpen voor het eindexamen kua zijn:

6 vwo:

Kerk

Burgerij

Modern

Massa

 

Weging:

Eindcijfer (totaal van alle onderdelen praktijk en theorie) kubv 3 (50%): eindcijfer eindtoets kua (50%).