KLAS 5V KUA van MKM op WO 6e UUR in B122,

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De examenonderwerpen voor jullie zijn: hofcultuur, cultuur van de burgerij, moderne cultuur (doen we in 6vwo) en massacultuur (hebben we in 4 vwo gedaan). De lessen kua zijn op woensdag het 6e lesuur in B122 (schooljaar 2018/2019). Als je iets moet inleveren, moet je dat in dat lesuur ook doen (uitgeprint en wel).

 

De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2018/2019 kun je via deze link vinden.

 

Groet van MKM

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 5VWO - 2018/2019

KUA

Leerjaar: 5vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: Hofcultuur, kunst analyseren, onderzoeken

Doelen

De leerling kan:

-          Kennis van hofcultuur

-          Kennis hofcultuur toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden

-          Onderzoeken invalshoeken/probleemstellingen

Evaluatie

Inleveren tussentijdse versie invalshoek (week 39 - weging 1)

Toets in proefwerkweek 1 (week 41 - weging 1)

Inleveren individueel invalshoek versie 1 (week 46 - weging 2)

Toets in proefwerkweek 2 (week 2 - weging 2)

Opmerkingen

Actuele planningen te vinden op http://www.kunstcontext.com

Week

Planning

Huiswerk dat in deze les af moet zijn en dat je mee moet brengen naar de les:

34

Inleiding kern hofcultuur algemeen

 

35

Inleiding kern hofcultuur beeldend

Indeling invalshoeken

Kernconcepten noteren van paragrafen 1, 2, 5 Reader  

In de les krijg je info over het werken aan onderzoeksvragen

36

Zelfstandig werken aan eigen onderzoeksvraag

In de les ga je zelfstandig werken aan je eigen onderzoeksvragen: hypothetisch antwoord + minimaal 2 bronnen per vraag zoeken (1 x boek; 1 x website)

37

Inleiding kern hofcultuur muziek en dans

Kernconcepten noteren van paragrafen 3 Reader  

38

Inleiding kern hofcultuur dans en drama

Kernconcepten noteren van paragrafen 4, 6 Reader

39

Werken aan onderzoeksvragen
Inleveren tussentijdse versie invalshoeken

Eigen onderzoeksvragen bijna uitgewerkt hebben bij aanvang les: in de les bespreken in het team.

Eind van deze les tussentijdse versie invalshoeken inleveren!!!

40

Voorbereiden pww 1

In de les: Diagnostische toets Hofcultuur - gericht op kunstanalyse per discipline. Huiswerk - bestuderen:
Begrippenlijst voor kunstanalyse
Kunstanalysemodel  en Kern van de hofcultuur op 1x A4

41

Proefwerkweek 1

leerstof voor de toets in de PWW
Basisreader hofcultuur
Begrippenlijst voor kunstanalyse + toelichting begrippen
Kunstanalysemodel
Kern van de hofcultuur op 1x A4

42

Herfstvakantie

 

43

Zelfstandig werken

Inhoudelijk moet je eigen onderzoeksdeel bij aanvang van deze les af zijn.

Zelfstandig werken aan onderzoeksvragen peerfeedback = teamlid bekritiseert uitwerking van ander teamlid. Zelfstandig werken aan invalshoeken en aan de presentatie. Eigen onderzoeksvragen verbeteren, compacter maken voor presentatie.

44

Bespreken toets

Bespreken toets pww 1.

45

Werken aan onderzoeksvragen

Eigen onderdeel voor powerpointpresentatie moet nu gereed zijn.  Checken of je de kern goed & compact hebt beschreven voor de presentatie m.b.v. Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

46

Inleveren definitieve versies invalshoeken
Presentaties invalshoek 1 en 2

 

47

Presentaties invalshoek 2 (Vervolg)

 

48

Presentaties invalshoek 3 en 4

 

49

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

50

Voorbereiden toets pww 2

Diagnostische toets Hofcultuur (klassikaal)

51

Kerstvakantie

 

52

Kerstvakantie

 

1

Voorbereiden toets proefwerkweek 2.

(eind deze week start pww 2)

Leerstof proefwerkweek 2:

2

Proefwerkweek 2

leerstof voor de toets in de PWW

Basisreader hofcultuur
Begrippenlijst voor kunstanalyse + toelichting begrippen
Kunstanalysemodel
Kern van de hofcultuur op 1x A4
Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

3

Bespreken proefwerk