KLAS 4v KUBV op VR 4e uur van Mkm in B122

 

Beste Leerling,

 

Hier kun je de info vinden over de planning en invulling van de lessen.

 

Informatie over MIXED REALITIES en CREATIEF, KRITISCH EN ANALYTISCH DENKEN kun je hier vinden

 

 

STUDIEHANDLEIDING KUBV 4VWO - 2018/2019

KUBV

MIXED REALITIES

Leerjaar: 4vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: MIXED REALITIES & Massacultuur/Postmodernisme

Doelen

De leerling kan:

-          Creatief denken door associŽren, combineren en abstraheren

-          Combineren van verschillende werkelijkheden

-          (Digitaal) vormgeven en stileren

-          Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier

-          Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren)

-          Kunst analyseren

-          Analyseren en kritisch denken

-          Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product

-          Samenwerken (opdracht 2)

Evaluatie

Inleveren opdracht 1, inclusief kunstanalyse en logboek (week 38 - weging 1)

Inleveren opdracht 2, inclusief logboek (week 45 - weging 1)

Inleveren opdracht 3, inclusief logboek (week 50 - weging 1)

Opmerkingen

Actuele planning met links op http://www.kunstcontext.com

Week

Planning

Huiswerk dat je af moet hebben en mee moet brengen naar de les:

34

Inleiding
MIXED REALITIES

In de les krijg je een toelichting op het thema en gaan we ofwel in deze of de volgende les naar de tentoonstelling in de Warande.

35

Inleiding
MIXED REALITIES
Werken aan opdracht 1:
Kopie als origineel

Idem. Lees thuis de tekst van het kunstblad MIXED REALITIES (voor- en achterzijde) goed door en noteer brainstorm-ideeŽn in je logboek. Verzamel eventueel ook afbeeldingen die je kunt gebruiken. Je begint met de opdracht. Je maakt je eigen deelplanning om in week 38 alles af te hebben.

36

Werken aan opdracht 1:Kopie als origineel

Je werkt aan je eigen deelplanning.

37

Werken aan opdracht 1:
Kopie als origineel

Je werkt aan je eigen deelplanning. In de les krijg je feedback/ feedforward van de docent (= voorbeoordeling opdracht 1).

38

Inleveren opdracht 1: Kopie als origineel
+ Inleveren kunstanalyse
+ Inleveren logboek met schetsen, ideeŽn, proefjes, evaluatie en reflectie.

 

Inleveren opdracht 1 + In de les van kua heb je de kunstanalyse ingeleverd. Nu lever je de aanvulling op die kunstanalyse in, nl. een vergelijking met je eigen werkstuk van kunst beeldend. In de les presenteer je jouw werk door het te laten zien en mondeling toe te lichten aan de klas. Daarbij benadruk je wat goed gegaan is en wat je nog beter zou kunnen doen een volgende keer.

39

Werken aan opdracht 2:2D Ŗ ŗ 3D

Op basis van het gemaakte werk bij opdracht 1, kies je een klasgenoot waarmee je samen gaat werken aan opdracht 2. Lees de tekst over de opdracht 2 van je kunstblad MIXED REALITIES Ga nu door te experimenteren, samen verder brainstormen en exploreren hoe je jullie 2D werk (van opdracht 1) kunt samenvoegen ťn ruimtelijk (= 3D) kunt maken. Maak een eigen deelplanning. In week 45 moet het werk af zijn.

40

Werken aan opdracht 2:2D Ŗ ŗ 3D

Je werkt aan je eigen deelplanning om in week 38 alles af te hebben.

41

Proefwerkweek 1

 

42

Herfstvakantie

 

43

Werken aan opdracht 2:2D Ŗ ŗ 3D

Je werkt aan je eigen deelplanning. In de les krijg je feedback/ feedforward van de docent (= voorbeoordeling opdracht 2).

44

Werken aan opdracht 2:2D Ŗ ŗ 3D

Je werkt aan je eigen deelplanning.

45

Inleveren opdracht 2:
2D
Ŗ ŗ 3D
+ Inleveren logboek met schetsen, ideeŽn, proefjes, evaluatie en reflectie.

Inleveren opdracht 2 + In de les presenteer je jouw werk door het te laten zien en mondeling toe te lichten aan de klas. Daarbij benadruk je wat goed gegaan is en wat je nog beter zou kunnen doen een volgende keer.Je levert ook je uitgewerkte logboek in.

46

Werken aan opdracht 3:
Hybriditeit

Nu werk je weer individueel. Je begint met opdracht 3. Lees opnieuw de opdracht goed door op je kunstblad. Je moet hiervoor een kunstanalyse maken. Maak een eigen deelplanning. Hou je logboek goed bij.

47

Werken aan opdracht 3:
Hybriditeit

Je werkt aan je eigen deelplanning.

48

Werken aan opdracht 3:
Hybriditeit

Je werkt aan je eigen deelplanning. In de les krijg je feedback/ feedforward van de docent (= voorbeoordeling opdracht 3).

49

Werken aan opdracht 3:
Hybriditeit

Je werkt aan je eigen deelplanning.

50

Inleveren opdracht 3:Hybriditeit
+ Inleveren logboek met schetsen, ideeŽn, proefjes, evaluatie en reflectie.

Inleveren opdracht 3 + In de les presenteer je jouw werk door het te laten zien en mondeling toe te lichten aan de klas. Daarbij benadruk je wat goed gegaan is en wat je nog beter zou kunnen doen een volgende keer.Je levert ook je uitgewerkte logboek in.

51

(kerstacties?)

 

52

Kerstvakantie

 

1

Kerstvakantie

 

2

Proefwerkweek 2

 

3

Vervolg presentaties
Hybriditeit

 

 

 

 

MIXED REALITIES - I††††

OPDRACHT 1: KOPIE ALS ORIGINEEL
(individuele opdracht)

Maak met digitale middelen een nieuw beeld.

Zie kunstblad met opdrachten over MIXED REALITIES.

 

Doelstellingen:

- Leren creatief denken door associŽren: vrij associŽren, flexibel associŽren, dissociŽren en bisociŽren (associatief combineren).

- Leren combineren van verschillende werkelijkheden (analoog/digitaal).

- Leren vormgeven - grafisch en typografisch

- Leren digitaal vormgeven

- Leren ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding

- Leren kunst analyseren (voorbeelden postmodernisme aan de hand van een kunstanalyse van ťťn kunstwerk- in overleg met de docent bepalen welke)

- Leren reflecteren op en leren evalueren van je eigen proces en product

- Leren plannen

 

Eindwerk: Het maken van een zo origineel mogelijk beeld qua voorstelling en vormgeving (denk ook aan typografie/compositie/kleur/vorm). Logboek met kunstanalyse, ideeŽn verzameling, proefjes, procesbeschrijvingen, reflecties en zelfevaluatie.

Formaat: je beeld print je op A4 in kleur uit en plak je in je logboek en je print het op A3 uit in kleur als eindwerk om te presenteren.

Voorbeoordeling: week 37 (= bespreking met feedback en feedforward)

 

Deadline: week 38: Inleveren A3 van je gemaakte beeld, je aanvulling (vergelijking tussen het werk van je kunstanalyse en je eigen werk) en je logboek met schetsen, ideeŽn, proefjes, evaluatie en reflectie.

Herkansing[1]: week 40 via eigen inhaallessen op school (min. 5 uur werken).

 

OPDRACHT 1: KOPIE ALS ORIGINEEL

Het beeld laat een samenhangende structuur zien met
a) een verrassend visueel element in de voorstelling en
b) in de vormgeving en bevat
c) een onverwacht inhoudelijk element.

 

Je maakt het beeld voor een doelgroep van leeftijdsgenoten zodat je hen jouw visie of boodschap over de toekomst kunt meegeven.

Let op: De manier waarop je het digitale beeld vormgeeft is heel belangrijk. Daarbij moet je letten op stilering.


MIXED REALITIES - II
OPDRACHT 2: 2D Ŗ ŗ 3D
(Duo opdracht)
Maak vanuit een samenvoeging (combinatie) van jullie werk van opdracht 1, een nieuw driedimensionaal (= ruimtelijk) beeld.

Zie kunstblad met opdrachten over MIXED REALITIES.


Doelstellingen:

- Leren combineren van verschillende werkelijkheden (van digitaal naar analoog, van 2D naar 3D).
- Leren analyseren en leren kritisch denken: genuanceerd observeren en genuanceerd denken; weloverwogen afwegingen maken; op feiten gebaseerde meningen ontwikkelen

- Leren creatief denken door combineren:aanpassen, samenvoegen, recombineren en her-verbinden.

- Leren reflecteren op en leren evalueren van je eigen proces en product.

- Leren samenwerken.

 

Eindwerk: Het maken van een zo origineel mogelijke combinatie van beide 2D werken en vervolgens een zo origineel mogelijk ruimtelijk beeld, waarbij goed nagedacht is over materialen en technieken (= onderzoek, analyse en experiment van/met materialen en technieken). Logboek met kunstanalyse, ideeŽn verzameling, proefjes, procesbeschrijvingen, reflecties en zelfevaluatie.

Formaat: je eindwerk ziet er goed vormgegeven uit en je hebt ook nagedacht hoe je het werk goed in een ruimte kunt presenteren.

Voorbeoordeling: week 43 (= bespreking met feedback en feedforward)

 

Deadline: week 45: Inleveren van het gemaakte ruimtelijke beeld en je logboek met schetsen, ideeŽn, proefjes, evaluatie en reflectie.

Herkansing[2]: week 47 via eigen inhaallessen op school (min. 5 uur werken).

 

Let op: De manier waarop je het digitale beeld 'vertaalt' naar een ruimtelijke vorm, vergt echt goed en tijdig experimenteren (doen van proefjes) en kritisch analyseren en evalueren van de uitkomsten van deze expermenten. Ruimtelijk vormgeven vergt van je dat je het werk vanuit meerdere aanzichten ontwikkelt en bekijkt.

 

MIXED REALITIES - III
OPDRACHT 3: HYBRIDITEIT
(Individuele opdracht)
Maak op basis van een analyse van een kunstenaar die zich laat inspireren door constructies uit de natuur, een eigen hybride beeld (2D of 3D) waarin je zelf een constructie uit de natuur kiest en je laat inspireren daardoor voor een eigen hybride beeldend werk.

Zie kunstblad met opdrachten over MIXED REALITIES.


Doelstellingen:

- Leren analyseren en leren kritisch denken: genuanceerd observeren en genuanceerd denken; weloverwogen afwegingen maken; op feiten gebaseerde meningen ontwikkelen

- Leren creatief denken door abstraheren:conceptueel construeren, deconstrueren, herstructureren, transformeren.

- Leren combineren van verschillende werkelijkheden.

- Leren verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier.
- Leren kunst analyseren (voorbeelden bestuderen door het maken van een kunstanalyse van ťťn werk van ťťn professionele kunstenaar die zich laat inspireren door constructies in de natuur)

- Leren reflecteren op en leren evalueren van je eigen proces en product

- Leren plannen

 

 

Eindwerk: Het maken van een zo origineel mogelijk hybride beeld, waarbij je jezelf hebt laten inspireren door constructies uit de natuur. Logboek met kunstanalyse, ideeŽn verzameling, proefjes, procesbeschrijvingen, reflecties en zelfevaluatie.

Formaat: je eindwerk ziet er goed vormgegeven uit en je hebt ook nagedacht hoe je het werk goed in een ruimte kunt presenteren.

Voorbeoordeling: week 48 (= bespreking met feedback en feedforward)

 

Deadline: week 50: Inleveren van het gemaakte ruimtelijke beeld en je logboek met schetsen, ideeŽn, proefjes, evaluatie en reflectie.

Herkansing[3]: week 3 via eigen inhaallessen op school (min. 5 uur werken).

 

 

 [1] Herkansing is alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden en dus niet bij een gebrek aan inzet of planning, of bij korte absentie wegens ziekte o.i.d en moet in overleg met de docent, mentor en teamleider ruim voor de deadline schriftelijk aangevraagd worden.

[2] Herkansing is alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden en dus niet bij een gebrek aan inzet of planning, of bij korte absentie wegens ziekte o.i.d en moet in overleg met de docent, mentor en teamleider ruim voor de deadline schriftelijk aangevraagd worden.

[3] Herkansing is alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden en dus niet bij een gebrek aan inzet of planning, of bij korte absentie wegens ziekte o.i.d en moet in overleg met de docent, mentor en teamleider ruim voor de deadline schriftelijk aangevraagd worden.